Platsbristen i Skåne kan ha lett till ytterligare dödsfall

Platsbristen i Skåne kan ha lett till ytterligare dödsfall
De ständiga överbeläggningarna på Skånes universitetssjukhus är ett hot mot patientsäkerheten, visar en genomgång av tidningen Sydsvenskan. Arkivbild: Anders Olsson

Förra året dog tre patienter i samband med platsbrist eller vård på fel avdelning. Året dessförinnan avled fem patienter av samma orsak. Trots det har antalet vårdplatser minskat. Vårdförbundet reagerar starkt på uppgifterna.

Mats Runsten, ordförande i Vårdföbundet Skåne, ser hur en ond cirkel befästs: Antalet vårdplatser minskar, personaltätheten sjunker, pressen ökar på de som jobbar kvar, patientsäkerheten hotas än mer.

– Akut behövs det mer personal och mer pengar. Men för att bygga en hållbar sjukvård behövs ett långsiktigt tänkande och breda politiska överenskommelser. Som det är nu vårdar man hellre ekonomin än människor, säger han.

Sydsvenskan har gått igenom de 88 lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen som sjukhuset har gjort under 2012 fram till i dag och siffrorna visar att sammanlagt åtta patienter har avlidit i samband med platsbrist eller att patienterna vårdades på fel plats. Bland annat placerades en man på hudavdelningen långt ifrån akutmottagningen och avled.

Så ser läget ut trots att både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket i flera år har satt tryck på den skånska sjukhusvården.

Ändå säger sjukhusledningen att fler vårdplatser inte är lösningen.

–?Allt är inte så enkelt som att dödsfallen kan kopplas till platsbrist, säger Jesper Persson, chefsläkare på Skånes universitetssjukhus, Sus, till Sydsvenskan.

Men Region Skånes medicinske direktör har beskrivit situationen som oacceptabel och ett hot för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Det har även Vårdförbundet.

– Det är förfärligt att det ska behöva bli dödsfall i vården överhuvudtaget. Vi behöver en nollvision, precis som i trafiken, men det finns ju inte, säger Mats Runsten.

Vårdplatserna har minskat

Utvecklingen tycks snarare gå åt motsatt håll. 2011 tillsatte regionen en utredning som kom fram till att det behövdes minst 100 nya vårdplatser på de fyra största sjukhusen i Skåne. Istället har det blivit 150 färre vårdplatser och fortsatta överbeläggningar. Sjukvårdspolitikerna lovar inte heller någon förändring i form av fler vårdplatser till de skånska sjukhusen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida