Resistenta bakterier sprids på sjukhuset i Lund

Resistenta bakterier sprids på sjukhuset i Lund
Fem patienter som smittats med vancomycinresistenta enterokocker har upptäckts på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild: Anders Olsson

Hittills har fem patienter som smittats med VRE, vancomycinresistenta enterokocker, upptäckts.

26 augusti 2015

VRE är en resistent form av en vanligt förekommande tarmbakterie. I Sverige upptäcks ett par hundra fall varje år. Smittan kan ge upphov till stora utbrott på sjukhus. För ett par år sedan smittades flera hundra patienter på sjukhuset i Gävle.

De smittade patienterna vid Skånes universitetssjukhus i Lund har vårdats på intensivvårdsavdelning och på kirurgisk vårdavdelning. Det första fallet upptäcktes den 12 augusti.

En arbetsgrupp har bildats och nu försöker man få stopp på utbrottet genom en rad vårdhygieniska åtgärder och smittspårning.

Vankomycinresistenta enterokocker är en typ av tarmbakterier som är svår att behandla på grund av antibiotikaresistens. Bakterien är normalt sett ganska harmlös och är inte farlig att bära på. Men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den orsaka allvarliga infektioner som urinvägsinfektion, sårinfektion och i ovanliga fall blodförgiftning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida