Sjukhus städar för sällan trots nya riktlinjer

Sjukhus städar för sällan trots nya riktlinjer
Aino Kempe är hygiensjuksköterska i NU-sjukvården. Hon jobbar hårt för att de nya riktlinjerna för hygien i vården ska få genomslag.

Riktlinjer för hur vårdens olika utrymmen ska städas kom i slutet av sommaren, men fortfarande städas många patientrum och toaletter bara på vardagarna - och då bara en enda gång. "Det är klart att det måste städas varje dag", säger hygiensjuksköterskan Aino Kempe, som varit med och tagit fram städreglerna.

Skellefteå sjukhus hör till dem som fortfarande inte städar vårdrum varje dag, bara på vardagarna. Hygiensjuksköterskan Lena Lindberg konstaterar att det är av ekonomiska skäl.

– Självklart borde det städas varje dag. Men det är helt enkelt för dyrt med städpersonal på helgerna, och då faller det på vårdpersonalen som inte alltid hinner med. Men det pågår ett arbete i Västerbottens landsting för att ta fram generella riktlinjer för städning, säger hon.

Lika illa

I NU-sjukvården, Strömstads, Dalslands, Lysekils och Uddevalla sjukhus samt NÄL i Trollhättan, är det lika illa. Städning görs bara på vardagarna, och även toaletterna städas bara en gång varje vardag. 

Det framgår av en genomgång som Dagens Nyheter har gjort. Bara 7 av de 53 största sjukhusen städar enligt de nya riktlinjerna som kom i slutet av sommaren. Där sägs bland annat att städning bör ske dagligen i lokaler som används av patienter. Tagställena i hygienrum (vattenkranar, pappershållare, toalettstol, stödhandtag) är ofta svårt förorenade och kan behöva städas oftare.

Riktlinjer har saknats förut

Tidigare har det inte funnits några principer eller regler för städning i hälso- och sjukvården. Men i slutet av sommaren presenterades Städning i vårdlokaler, SIV, vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal, framtagna av Svensk förening för vårdhygien. Aino Kempe, hygiensjuksköterska i NU-sjukvården, är en av dem som har jobbat med att ta fram de nya riktlinjerna. Inte heller i hennes område städas det så ofta som riktlinjerna föreskriver, utan bara på vardagarna.

Räcker inte

– Det är inte bra. Många patienter är väldigt sjuka, det är korta vårdtider och snabb omsättning. Det är klart att det måste städas varje dag där vi har patienter och två gånger per dag på toaletter. Självklart torkar personalen upp om någon råkar kissa lite vid sidan av, kräks eller spiller, men det räcker inte, säger Aino Kempe.

Nu jobbar hon för fullt med att de nya riktlinjerna ska få genomslag men, konstaterar hon, det handlar om pengar.

– Penningpåsens storlek har inte följt utvecklingen. Stor omsättning på patienter sliter väldigt mycket på sjukhusens lokaler, utrustning och inredning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida