ny mätning

Var tionde patient får trycksår på sjukhuset

Var tionde patient får trycksår på sjukhuset
Trycksår bland inneliggande sjukhuspatienter är lika vanligt i dag som för två år sedan.

Var tionde patient som läggs in på sjukhus drabbas av trycksår. Det visar de mätningar som årligen görs en viss dag på samtliga sjukhus i landet. Den totala andelen patienter med trycksår har inte minskat i år jämfört med hur det såg ut för två år sedan.

Sedan 2011 har sjukhusen i Sverige varje år mätt förekomsten av trycksår genom så kallade punktprevalensmätningar, det vill säga vid en och samma tidpunkt. Mätningen i år gjordes på totalt cirka 15 000 inneliggande patienter under en vecka i mars månad.

Har inte minskat

Nytt för i år är att även så kallade sjukhusförvärvade trycksår mättes. Resultaten visar att tio procent av alla patienter hade ett trycksår som uppkommit efter att de skrivits in på sjukhus.

Totalt sett hade drygt 13 procent av alla patienter ett eller flera trycksår. 7 procent hade en allvarligare hudskada. Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå har andelen med trycksår inte minskat sedan mätningen 2015.

Mer än var fjärde i Västernorrland

I Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, jämförande rapport framgår att Region Jönköpings län hade lägst frekvens av trycksår, 8,0 procent. Störst andel förekom i Landstinget Västernorrland, 26,3 procent.

Enligt de nationella riktlinjerna ska hudbedömning göras på alla patienter. Resultaten från årets mätning visar att en sådan bedömning hade gjorts på cirka 66 procent av alla patienter. Riskbedömning hade dokumenterats på cirka 56 procent av alla patienter som var över 70 år, sängliggande eller hade nedsatt rörelseförmåga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida