Sjuksköterska nekas graviditetspeng

Sjuksköterska nekas graviditetspeng
Sjuksköterskan Helena Furufalk kände sig utmattad och kunde inte fullfölja sina arbetsuppgifter, trots det nekas hon graviditetspenning. Foto: Björn Wanhatalo

Försäkringskassan är inte skyldig att betala graviditetspenning till en sjuksköterska i Umeå. Hennes arbete är inte så fysiskt krävande att hon har rätt till ersättning, anser kammarrätten i Sundsvall.

Under slutet av sin graviditet, slutet av februari till mitten av april 2012, ansökte en sjuksköterskan Helena Furufalk vid Norrlands universitetssjukhus om graviditetspenning. Att hon hade besvär styrktes av journalanteckningar från barnmorskemottagningen. Där framgår att hon hade lågt blodtryck, ofta upplevde yrsel, trötthet och utmattning i samband med sitt arbete.

Klarade inte jobbet

Även avdelningschefen vittnade om att Helena Furufalk, som jobbade natt, hade svårt att fullfölja sina arbetsuppgifter.  Bland annat när det kom till att styra tunga sängar och hjälpa patienter upp från golvet när de hade fallit.

– Alla andra som sökt graviditetspenning på min avdelning hade blivit beviljade det. Jag trodde inte att det skulle vara några problem, säger Helena Furufalk till Västerbottens Kuriren.

Kräver mått på oförmågan

Men Försäkringskassan nekade henne graviditetspenning. För att få ersättningen krävs det att graviditeten minskat förmågan att utföra sitt arbete med minst en fjärdedel, något som myndigheten menar inte kunde fastställas.

Helena Furufalk valde att överklaga beslutet och ärendet togs till förvaltningsdomstolen i Umeå. Domstolen gav henne rätt och ansåg att ledighet och havandeskapspenning varit nödvändigt för att skydda hennes hälsa under graviditeten.

Hade tillgång till hjälpmedel

Försäkringskassan överklagade till nästa instans, kammarrätten i Sundsvall, som i stället gick på samma linje som Försäkringskassan. Kammarrätten tog fasta på att hon hade tillgång till hjälpmedel vid lyft, samt att det inte är klart huruvida hennes arbetsförmåga minskade med en fjärdedel under perioden. 

– Det är helt för jävligt, men med tanke på min nuvarande situation orkar jag inte mer. Det är hemskt att tänka på vad den här domen kan innebära för min yrkesgrupp. Försäkringskassan behöver inte mer råg i ryggen, kommenterar Helena Furufalk kammarrättens beslut i Västerbottens Kuriren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida