Gravida sjuksköterskor missgynnas av Försäkringskassan

Gravida sjuksköterskor missgynnas av Försäkringskassan

Vårdpersonal som går och står mycket på jobbet borde få graviditetsersättning och möjlighet att vara hemma från arbetet, anser Inspektionen för socialförsäkringen. Arkivbild: Colourbox

Fler gravida sjuksköterskor borde få graviditetspenning, visar en granskning. I dag ger tunga lyft rätt till ersättning — men inte mycket ”gående och stående” trots ökad risk för att barnet föds för tidigt.

16 november 2011

Det är inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan tillämpar lagen om graviditetspenning.

Resultatet visar på brister i de individuella prövningarna. För lite hänsyn tas till kvinnornas egna fysiska kapacitet och ny medicinsk kunskap.

Stå och gå

Enligt Nina Karnehed, projektledare för granskningen, fokuserar Försäkringskassan alldeles för mycket på tunga lyft och missar att lagstiftningen med förarbeten också ger utrymme för ersättning vid andra krävande arbetsförhållanden.

– Vi tycker att man missar det här med gående och stående, något den medicinska vetenskapen kommit fram till är en fara för den gravida kvinnan eftersom det riskerar att man föder sitt barn för tidigt.

Drabbar vårdpersonal

Frågan är viktig för vårdanställda som står och går mycket på jobbet. Enligt ISF får i dag 60 procent av de sjuksköterskor som söker graviditetspenning avslag om de inte anger att de har tunga lyft i sitt arbete. Av de sjuksköterskor som har arbetsuppgifter med tunga lyft får endast sju procent avslag.

Lagstiftningen om graviditetspenning kom på 1980-talet som ett resultat av att många LO-anslutna gravida kvinnor tvingades gå hem från jobbet i förtid med föräldrapenning. Men i dag kommer betydligt fler ansökningar om graviditetspenning från kvinnor som jobbar inom tjänstesektorn och vården. Om alla gravida kvinnor med nedsatt arbetsförmåga ska omfattas av lagen måste den förtydligas, enligt ISF.

– Psykiskt ansträngande arbeten och arbeten där magen är i vägen omfattas i dag inte alls av lagstiftningen, säger Nina Karnehed.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida