Utredningsförslag öppnar för andra än läkarna att bli patientens fasta vårdkontakt

Försvinner kravet på att patientens fasta läkarkontakt ska vara specialist i allmänmedicin öppnar det för att andra yrkesgrupper kan vara den fasta vårdkontakten.

Det anser Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, med anledning av det utredningsförslag – delbetänkandet Vårdval i Sverige – som i måndags överlämnades till socialminister Göran Hägglund.

Där föreslås ett slopande av bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin. Det ser Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, som har suttit med i utredarens expertgrupp, som ett viktigt och bra steg.

– Man låser sig inte vid en speciell yrkeskategori och det är bra.

Lyft fram Närvårdsmodellen

I utredningsarbetet har hon presenterat Vårdförbundets Närvårdsmodell. Där är den bärande principen att vården ska organiseras utifrån individen, inte yrkesgrupperna eller den befintliga organisationen, och att den ska utgå från individens specifika behov i varje situation.

I linje med det ska individens fasta vårdkontakt vara en person som han eller hon själv har valt och som är väl bevandrad i vårdapparaten och kan fungera som hennes vårdvägledare och ombud när det behövs. Det resonemanget har vunnit gehör i expertgruppen.

– Ja, jag tycker att våra argument har blivit lyssnade till, säger Anna-Karin Eklund.

Överens med sjukgymnasterna

Vårdförbundet har inför arbetet i expertgruppen också samrått med bland andra Legitimerade sjukgymnasters riksförbund och är överens med dem om att andra yrkeskategorier än läkare kan vara patientens fasta kontakt i vården. Vårdförbundets Kerstin Belfrage förklarar:

– Ta till exempel kvinnan mitt i livet. Hon har kanske störst behov av en barnmorska, eftersom hon befinner sig i det skede då hon föder barn eller behöver hjälp med preventivmedel. Eller den äldre människan, som så länge hon inte är sjuk är mest betjänt av att ha kontakt med en distriktssköterska eller kommunsjuksköterska, säger Kerstin Belfrage.

Utredningen om patientens rätt går nu vidare och diskussionen fortsätter om vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella som patientens fasta vårdkontakt.

Hela utredningen ska presenteras i december i år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida