Västerbotten tvingas lämna ut uppgifter från blodbank

Västerbotten tvingas lämna ut uppgifter från blodbank
Omkring tusen blodgivare i landet har gett blod där mottagarna drabbats av allvarliga lungbesvär, i hälften av fallen har blodmottagarna avlidit. Komplikationen kallas TRALI, transfusion related acute lung injury. Arkivbild: Colourbox

Västerbottens läns landsting måste lämna ut de uppgifter som Karolinska institutet vill ha för att kunna spåra blodgivare vars blod kan ha orsakat akut lungsvikt vid transfusioner. Det har Kammarrätten beslutat.

29 april 2013

I en tidigare studie upptäckte Karolinska institutet att ett tusental blodgivare har bidragit med blod till blodmottagare som sedan utvecklat allvarliga och ovanliga lungkomplikationer med hög dödlighet som följd.

Vill spåra de ”farliga” blodgivarna

Karolinska institutet ville då gå vidare och spåra blodgivarna för att kunna ta reda på vad det är som gör att en viss typ av blod orsakar de här reaktionerna.

För att kunna göra det begärde man ut uppgifter om blodgivare från landstingen, men Västerbotten sade nej av en rad skäl. Man menar bland annat att hiv-smittade skulle kunna identifieras och att det kan leda till traumatiska upplevelser hos blodgivare om de får veta att deras blod orsakat människors död.

Nyttan större än skadan

Karolinska institutet anser att ingen kommer att pekas ut på det sättet eftersom både ”riskabla” blodgivare och kontrollblodgivare kommer att kontaktas. Man hänvisar också till att nyttan med forskningen väger tyngre än eventuella men för den enskilde blodgivaren.

Kammarrätten går på KI:s linje och beslutar att materialet ska lämnas ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida