15 000 i skadestånd till lesbisk kvinna

Stockholms tingsrätt håller med Diskrimineringsombudsmannen. Det var kvinnans sexuella läggning som var orsaken till att hon nekades att boka tid på sin vårdcentral och i stället hänvisades till en hbt-mottagning.

Kvinnan försökte boka tid på den vårdcentral där hon var listad för att göra den medicinska basutredning som krävs för att få en remiss till en fertilitetsenhet. Barnmorskan hänvisade henne till den särskilda mottagningen för lesbiska och bisexuella kvinnor på Södersjukhuset.

Men basutredningen är densamma för alla kvinnor oavsett sexuell läggning och tingsrätten slår fast att det var just hennes sexuella läggning som gjorde att hon inte fick boka någon besökstid utan hänvisades till specialistmottagningen. 

Stockholms läns landsting får betala ett skadestånd på 15 000 kronor till kvinnan och stå för diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader på 30 700 kronor. Efter samtal med en av vårdcentralens gynekologer fick kvinnan så småningom en besökstid som hon avbokade. Hon bokade därefter en ny tid, genomförde basutredningen och fick en remiss till fertilitetsenheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida