Almedalen. Krisen i Europa ökar motståndet mot aborträtten

Almedalen. Krisen i Europa ökar motståndet mot aborträtten
Upp till kamp för kvinnors rätt till abort, manade både Birgitta Ohlsson och Åsa Regnér.Foto: Iréne Wanland

När krisen i Europa göder nationalistiska och främlingsfientliga strömningar växer också abortmotståndet. Det är en utveckling som EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) uttryckte allvarlig oro för på ett seminarium i dag under Almedalsveckan.

RFSU arrangerade seminariet och organisationens generalsekreterare Åsa Regnér pekade på hur abortmotståndet förfinas och därmed får ett allt större inflytande i Europa.

– Nu driver man frågan om sjukvårdpersonals rätt att vägra utföra aborter och försöker sänka tidsgränsen för aborter. Små steg som successivt minskar kvinnors rättigheter, sa hon.

Katolska kyrkan, frireligiösa grupper och nationalistiska partier står för en konservativ syn på familjen med delvis olika utgångspunkter. I länder där nationalistiska partier går framåt ifrågasätts aborträtten, som i Ungern. Även i Spanien och Slovakien diskuteras frågan. Och i de europeiska länder där abort är förbjuden – Malta, Irland och Polen – blockerar regeringarna frågan på EU- och FN-nivå.

– Det är enormt frustrerande att ett litet land som Malta kan hindra EU från att hantera frågan, sa EU-minister Birgitta Ohlsson.

Risk för bakslag

Över huvud taget är frågan svår att hantera internationellt berättade både Åsa Regnér och Birgitta Ohlsson. Det finns bra dokument från tidigare konferenser på FN-nivå, men när frågan återigen ska upp på dagordningen är risken mycket stor att de abortfientliga krafterna vinner mark när nya dokument ska förhandlas fram.

– Jag vill inte försöka få till lagstiftning på EU-nivå, sa Birgitta Ohlsson. Den riskerar bara att blir sämre än de liberala lagstiftningar som nu trots allt finns i majoriteten av de europeiska länderna.

Vill väcka allmänheten

Vad kan då regeringen och organisationer göra för att motverka det ökade abortmotståndet?

– Vi tar aborträtten lite för given i de länder där lagstiftningen är stark, den bekvämligheten måste vi komma ur, sa Birgitta Ohlsson.

Det handlar om att väcka den tysta majoriteten i Europa, samarbeta mellan partierna och gå ut på gatorna och agitera. Det handlar också om att driva frågan som en mänsklig rättighet för kvinnor, enligt Åsa Regnér.

– Den rätten finns inte i internationella dokument i dag, men vi kan peka på att abortförbud kränker andra mänskliga rättigheter, som rätten till hälsa.

USA-valet kan bli förödande

En viktig fråga för aborträttens utveckling i världen blir också utgången av det amerikanska presidentvalet i höst.

– Det blir oerhört förödande om inte Barack Obama väljs om. USA har en på många sätt avgörande roll för hur man ser på rätten till abort i många länder, sa Birgitta Ohlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida