vårbudgeten

Ivo stoppar planerade uppsägningar

Ivo stoppar planerade uppsägningar
- De stora neddragningar av Ivo:s anslag som regeringen aviserat tidigare skulle få stora effekter på hela vårt uppdrag, säger Gunilla Hult Backlund.

Generaldirektören Gunilla Hult Backlund tycker att hon har fått positiva signaler från regeringen om höjda anslag.

Trots att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bara får 10 miljoner extra i vårbudgeten så har generaldirektören Gunilla Hult Backlund i dag beslutade att stoppa de neddragningar i personalstyrkan som Vårdfokus skrivit om tidigare.

– Jag har i dag meddelat internt att vi avbryter processen med uppsägningar som annars skulle ha påbörjats de närmaste veckorna, säger Gunilla Hult Backlund till Vårdfokus.

Ivo har tidigare fått extra anslag för att klara den ökade arbetsbörda som följt på det större flyktingmottagandet. Men i ramanslaget för 2017 hade regeringen aviserat en minskning av Ivo:s budget med 60 miljoner kronor. Något som Gunilla Hult Backlund nu hoppas inte blir av.

– Både i vad regeringen skriver och vad den politiska ledningen sagt till mig i de konstruktiva samtal vi haft, så framgår det tydligt att regeringen har tagit intryck av att vi har haft och kommer att ha en hög arbetsbelastning.

En minskning med 60 miljoner nästa år skulle innebära betydande neddragningar av verksamheten och uppsägningar av personal.

De 10 miljoner extra som Ivo får i vårbudgeten är ett välkommet, men sent tillskott, enligt Gunilla Hult Backlund.

– Vi får se hur vi kan använda dem, men vår tillståndsprövning när det gäller hvb-hem är oerhört belastad och där behöver vi göra en satsning för att komma ner i antal ärenden, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida