Larmnummer

Kortare svarstider hos SOS när fler väljer att ringa 113 13

Kortare svarstider hos SOS när fler väljer att ringa 113 13
Svarstiden för 2018 var 11,6 sekunder i snitt. En förbättring med en sekund jämfört med året innan - trots att SOS Alarm tog emot 200 000 fler samtal. Foto: SOS Alarm

För första gången på flera år minskade svarstiden hos SOS Alarm. Det beror delvis på att allt fler väljer att ringa det nationella informationsnumret 113 13 i stället för nödnumret 112.

Svarstiden hos 112 var i snitt 11,6 sekunder förra året. Det är den bästa svarstiden på årsbasis sedan 2013 och drygt en sekund bättre än året innan. Men det är fortfarande inte snabbt nog. I överenskommelsen mellan SOS Alarm och staten står det att svarstiden i genomsnitt får vara högst 8 sekunder.

Uppmaning hjälpte

Vid sommarens skogsbränder, när rekordmånga ringdes 112, gick SOS Alarm ut med en uppmaning till allmänheten om att vända sig till 113 13 om de hade frågor om bränderna – något som fick omedelbar effekt.

– Under 2018 såg vi en mycket kraftig ökning av samtalen till det nationella informationsnumret 113 13. Att fler ringer det i stället för 112 när de inte har ett akut behov av hjälp bidrar till kortare svarstider på 112, säger Maria Khorsand, vd för SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Avlasta vid kriser

Men den viktigaste orsaken till kortade svarstider anser hon vara satsningen på ett aktivt ledarskap i centralerna dygnet runt, nyrekrytering och befintliga medarbetare.

Numret 113 13 startades 2013 för att avlasta 112 vid stora kriser och olyckor. Dit kan man ringa för att få bekräftad information om vad som hänt och hur man ska agera om man är på plats eller är orolig för anhöriga till exempel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida