Ny myndighet för SOS-alarmering föreslås

En statlig myndighet ska ta över ansvaret för alarmering från SOS-alarm. Det föreslås i alarmeringstjänstutrednignen som i dag överlämnades till försvarsdepartementet.

För att säkerställa en säker, effektiv och likvärdig behandling av larm på nödnummer 112 bör en ny  myndighet skapas. Det föreslår regeringens utredare Marie Hafström som i dag överlämnade slutbetänkandet En myndighet för alarmering  till försvarsministern Karin Enström. 

En säker, effektiv och likvärdig larmbehandling i nödsituationer är ett grundläggande samhällsåtagande där staten har ett särkilt ansvar. Det handlar om den enskildes säkerhet och trygghet och ytterst tilliten till samhället, säger Marie Hafström.

Förrutom inrättningen av den nya myndigheten föreslås även ökad nationell samordning och styrning av alarmeringen, reglering av alarmering i lag,  att en gemensam teknisk plattform ska utvecklas samt en samlad tillsyn av alarmeringstjänsten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utredningen föreslår också en organisation med fem till sju regionala larmcentraler. Centralerna blir färre men större.  Det är en modell som visat sig framgångrik i bland annat Finland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida