SOS Alarm vill pröva upphandlingen som Medhelp vann i Stockholm

SOS Alarm har beslutat att lämna in en begäran om överprövning av Stockholms läns landstings val av Medhelp som leverantör för hantering av prioritering och dirigering av ambulansen i Stockholms län.

Enligt SOS Alarms uppfattning finns sådana brister i upphandlingen att grund för en överprövning föreligger.

Enligt företaget uppfyller inte Medhelp alla de krav som ställts i förfrågningsunderlaget, som man dessutom anser innehåller otydligheter.???

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida