Stockholm. Landsting stäms
för diskriminering av lesbiska

En lesbisk kvinna fick ingen utredning för barnlöshet. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen Stockholms läns landsting.

BARNLÖSHET  När kvinnan och hennes fru planerade att få barn kontaktade hon sin vårdcentral för en medicinsk utredning inför insemination. Men vårdcentralen ville inte ta emot paret. Både mottagningsskötersk­an och senare verksamhetschefen hänvisade kvinnan till Södersjukhusets mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor eftersom det är ”så komplicerat med lesbiska par”.

Till slut fick kvinnan en tid på vårdcentralen men det tidigare bemötandet gjorde att hon valde att avstå. I stället anmälde hon vårdcentralen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. DO anser att landstingets vårdcentral har missgynnat kvinnan genom att neka henne att boka tid för utredning utifrån hennes sexuella läggning. Utredningen är densamma för alla kvinnor som ska genomföra insemination och en heterosexuell kvinna skulle inte ha blivit behandlad på samma sätt.

Diskrimineringen är allvarlig eftersom det handlar om den grundläggande rätten till vård på lika villkor, skriver DO.

DO vill att landstinget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Det höga beloppet motiveras med att det både är en ersättning för kränkningen och ett sätt att avskräcka från framtida diskriminering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida