Primärvård

Vill lyfta fram primärvårdens alla professioner

Vill lyfta fram primärvårdens alla professioner
Utredaren Anna Nergårdh lämnade i dag sitt första delbetänkande till Annika Strandhäll som är vikarierande sjukvårdsminister under Gabriel Wikströms sjukskrivning. Foto: Maria Ejd

I sitt första delbetänkande om hur primärvården ska utvecklas vill utredaren att patienterna garanteras en medicinsk bedömning inom tre dagar - men det är inte säkert att det är läkaren som måste göra den.

Stockholms läns landstings chefläkare, Anna Nergårdh, fick för tre månader sedan regeringens uppdrag att ta Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård ett steg vidare. I dag överlämnade hon sitt första delbetänkande till tf sjukvårdsminister Annika Strandhäll. 

– Vi har en hälso- och sjukvård i världsklass, men vi står för en utmaning: vi behöver korta väntetiderna. En stor del i arbetet med det handlar om att utveckla primärvården. Det är primärvården, inte akutsjukvården, som ska vara basen i sjukvården, sa ministern när hon tog emot delbetänkandet vid dagens presskonferens.

Förstärkt vårdgaranti

Anna Nergårdh vill bland annat förstärka vårdgarantin. Garantin att få träffa läkare inom sju dagar ska ersättas med en behovsstyrd garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar. Den bedömningen kan göras av läkare eller av annan vårdpersonal.

– Det här är ett första steg mot att utveckla vårdgarantin. Vi vill att patienterna ska få träffa den kompetens de behöver och vi vill också understryka att sjukvården är ett lagarbete som utgår från patientens behov. Då är det viktigt att använda alla kompetenser på ett klokt sätt, säger hon.

Vill synliggöra fler

Utredaren Anna Nergårdh anser att, även om det varierar mellan olika vårdcentraler och olika landsting, det behövs en förändring när det gäller att synliggöra fler kompetenser än läkare inom primärvården. Och hon vill inte att drivkraften till förändrade arbetssätt ska vara att någon behöver avlastas.

– Vi behöver använda allas kompetens för att vården ska bli så bra som möjligt. Det är en kvalitetsfråga – inte en ekonomisk fråga i första hand, även om inget är så bra för kvaliteten som en god ekonomi. Det är också en arbetsmiljöfråga.

Utredningen, som heter Samordnad utveckling för god och nära vård, tar avstamp i det Göran Stiernstedt kom fram till i sin utredning: resurser måste flyttas från akutsjukvård till primärvård. Bästa sättet att få en god och jämlik hälsa är att ha en primärvård med god tillgänglighet – nära medborgarna, enligt Anna Nergårdh.

– Öppen vård ska vara ett förstahandsalternativ och för att den ska bli det måste den finnas när befolkningen behöver den. Det är en fråga om förtroende och finns inte det kommer patienter fortsätta att vända sig till akutsjukvården, säger hon.

Vill utveckla e-hälsan

Förutom en behovsstyrd vård där primärvårdens alla professioner tas tillvara föreslår hon också att medicinsk bedömning ersätter besök. Med det menas att utredningen öppnar för andra kontakter än enbart fysiska besök och vill satsa på en utveckling av e-hälsa.

Anna Nergårdh understryker att hon inte vill se en primärvård som organiserar sig och sedan väntar sig att patienterna anpassar sig till den organisationen. Hon är tydlig med att det är den omvända ordningen som ska gälla.

Nästa steg i utredningen handlar bland annat om överföring av resurser och om ökad samverkan mellan olika huvudmän. En viktig del är också att utforma ett nationellt uppdrag för primärvården.

Annika Strandhäll tackade för betänkandet med löfte om att analysera förslagen och sedan se till att de snabbt kommer ut på remiss.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida