Abort leder sällan till posttraumatisk stress

Inte vanligare bland kvinnor som gjort abort än bland kvinnor i allmänhet, enligt ny forskning.

27 oktober 2014

Inger Wallin Lundell, forskare vid Uppsala universitet, reagerade på att det fanns så lite forskat kring abort och kopplingen till posttraumatisk stress, särskilt med tanke på att hon hört påståenden som hävdar att det finns en sådan koppling.

Nu visar hennes egen avhandling att det inte är vanligare med stressymtom och stressyndrom hos kvinnor som gjort abort än hos kvinnor i allmänhet. Däremot har hon hittat riskgrupper.

– Resultatet indikerar att yngre kvinnor och kvinnor med psykisk ohälsa är i riskzonen för att uppleva brister i abortvården och för att kunna utveckla PTSD eller PTSS efter abort och behöver därför uppmärksammas särskilt i abortvården, säger hon i ett pressmeddelande.

I forskningen ingick 1 514 kvinnor som sökte abort före vecka 12. De fick besvara ett frågeformulär innan aborten och vid tre och sex månader efteråt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida