Bara fördelar med att klippa navelsträngen sent på nyfödda

Bara fördelar med att klippa navelsträngen sent på nyfödda

Sen avnavling är inte förknippat med hälsorisker. Tvärtom får färre barn järnbrist om navelsträngen inte klipps direkt efter förlossningen. Arkivbild: Colourbox

Att vänta tre minuter på att avnavla nyfödda borde vara standardrutin för att minska antalet spädbarn med järnbrist, anser två svenska forskare. Deras studie presenteras i ansedda medicintidskriften British Journal of Medicine.

Tidigare forskning har talat för att det går att förhindra järnbrist genom att vänta med avnavlingen. Men hur det påverkar neonatal gulsot och andra hälsoproblem har det rått delade meningar om.

Därför jämförde forskarna i sin kliniska studie på 400 barn en grupp barn som avnavlades inom tio sekunder med en grupp som fick vänta tre minuter. De som fick vänta hade bättre järnnivåer vid fyra månaders ålder. I den gruppen var antalet nyfödda med anemi också färre.

Forskarna uppskattade att järnbrist kunde undvikas på var 20:e barn som avnavlats sent, oavsett om babyn hade anemi eller inte.

Att avnavla sent innebar heller inga andra hälsorisker och visade sig inte  ha något samband med neonatal gulsot.

Navelsträngen innehåller under graviditeten ungefär en tredjedel av fostrets blod. Vid sen avnavling går det mesta av det blodet tillbaka in i barnets kropp.

I Sverige skiftar rutinen, på en del förlossningskliniker klipps navelsträngen direkt, på andra väntar barnmorskan några minuter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida