Barn

Barn

Att flaskmata. Liten handbok för dig som vill flaskmata din bäbis.?Petra Jankov Picha.?Ett annat förlag 2012,  www.attflaskmata.se, ISBN 978-91-97981026

Att flaskmata sitt barn i stället för att amma är inte helt accepterat. På alla förpackningar med bröstmjölksersättning står att man inte bör använda produkten utan att först ha rådgjort med vårdpersonal. Och den mamma som av olika skäl ger upp amningen får inte sällan kritiska kommentarer, både från personalen på bvc och andra föräldrar. ”Man kände att man gav barnet något dåligt. Som om jag skulle ha gett henne Coca cola ungefär”, berättar Johanna om bemötandet på bvc.?

Här finns många konkreta tips liksom intressanta fakta om amning och flaskmatning genom tiderna. Forskare intervjuas om modersmjölkens påstådda överlägsenhet och mammor delar med sig av sina erfarenheter. Boken är faktagranskad av bland andra barnmorskor, sjuksköterskor och certifierade amningskonsulter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida