Barnmorskor negativa till Internet

Barnmorskor oroar sig för att hamna på nätet, enligt en ny studie. Dessutom gör Internet att gravida kvinnor drunknar i information.

I sin magisteruppsats har barnmorskan Christin Myrberger vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, gjort en enkätundersökning bland 91 barnmorskor på olika mödravårds- och förlossningsenheter om hur Internet påverkar deras yrkesvardag. Resultatet visar flera negativa aspekter.

Vill inte hamna på nätet

I vårt senaste nummer av Vårdfacket, nummer 6/7, tar vi upp problemet med att hamna på nätet mot sin vilja. På Danderyds sjukhus användes en film under förlossningen som bevis mot en barnmorska som sedan fick en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan.

Den oro som barnomorskorna gav utryck för i artikeln bekräftas i Christin Myrbergers studie. Majoriteten av de svarande vill inte bli omnämnda på Internet, till exempel på sajter med förlossningsberättelser.

Samtidigt är det många som inte vet om de figurerar på nätet och en majoritet uppger att de aldrig besöker dessa sidor.

Klart är att det saknas riktlinjer för hur vårdpersonalen ska agera när föräldrar vill dokumentera sina förlossningar, eller så är dessa riktlinjer inte kända. Christin Myrberger efterlyser därför en klar policy på vårdenheterna kring hur föräldrar får fotografera och filma, plus en handlingsplan om någon i personalen skulle hängas ut på nätet.

Drunknar i information

Många blivande föräldrar använder nätet till att skaffa information, men barnmorskorna hävdar att överkonsumtionen ofta är kontraproduktiv och kan försvåra förberedelserna inför föräldraskapet.

Mammorna ”vet mer än vad som är bra för dem” och börjar oroa sig över sådant som kan gå fel. De tappar sina instinktiva sidor och försöker kompensera med information som inte hjälper dem framåt utan bara gör dem förvirrade, enligt barnmorskorna i studien.

Dessutom anser mindre än 20 procent av barnmorskorna i enkätstudien att informationen på nätet är korrekt och saklig – trots att nästan ingen av dem besöker de sajter som föräldrarna surfar in på.

Ovana vid Internet

Christin Myrberg konstaterar att det finns en stor generationsklyfta – barnmorskorna är generellt sett äldre än de nyblivna föräldrarna och har inte lika stor Internetvana.

Hon vill att exempelvis Barnmorskeförbundet kvalitetssäkrar sajter och ställer samman en rekommendation. Dessutom skulle Internetkunskap kunna bli ett nytt ämne på barnmorskeutbildningen, anser hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida