”Begränsning av flickors liv och sexualitet är oacceptabelt”

Flickor som söker hjälp med frågor om heder och oskuld ska få ett bra bemötande oavsett vart i vården de vänder sig. Så är det inte i dag, skriver jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och chefen för Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, Gun Heimer i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.

Flickornas hedersrelaterade problem kan bli avvisade eftersom frågorna anses ligga utanför vårdens område. Men det förekommer också att läkare utför olika typer av operationer i ett försök att framkalla en blödning vid kommande samlag eller att flickan uppmanas sticka sig själv i slidan.

Skribenterna ser inte operationer som någon lösning och det är mycket osäkert om de fungerar och vilken effekt de har.

Från samhällets sida måste det vara glasklart att denna kontroll och begränsning av flickors och kvinnors liv och sexualitet inte är acceptabel. Varje flicka och kvinna har rätt att själv bestämma över sin egen kropp, och att själv fatta beslut om hur och med vem hon ska leva. Våld och hot är brottsliga handlingar, skriver Nyamko Sabuni och Gun Heimer.

I eftermiddag samlades därför företrädare för bland annat barnmorskor och gynekologer, skolsköterskor, Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges ungdomsmottagningar på Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala för att tillsammans med Nyamko Sabuni diskutera hur vården bäst hjälper flickor och kvinnor som söker hjälp med oskuldsrelaterade frågor. De ska få hjälp och ett bra bemötande av kunnig personal oavsett vart de vänder sig.

Hälften av vårdpersonalen vid ungdomsmottagningarna och vid de gynekologiska mottagningarna har någon gång mött flickor och unga kvinnor som lever med en oro för frågor kring oskuld och heder.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida