Blivande sjuksköterskor i Linköping ordnar kärleksvecka

Blivande sjuksköterskor i Linköping ordnar kärleksvecka
Johan Wilson, sektionsordförande för sjuksköterskestudenterna i Linköping, hoppas att Kärleksveckan ska bidra till öppenhet kring sex och samlevnad. Foto: Emma Klingvall.

Hälso- och sjukvårdspersonal måste kunna prata om sexualitet och kunna bemöta alla patienter med öppenhet. För att upplysa och ha roligt kring temat sex anordnar sjuksköterskestudenterna vid Hälsouniversitet i Linköping en kärleksvecka.

15 november 2012

Det är sjuksköterskesektionen vid Linköpings hälsouniversitet och deras studiesociala utskott som arrangerar Kärleksveckan. Förutom att underhålla och ha roligt vill de blivande sjuksköterskorna lyfta fram hur viktigt det är att personal inom sjukvården kan prata öppet om sex och samlevnad.

– I våra yrken möter vi patienter med olika sexuell läggning och från olika kulturer . Vi måste kunna bemöta alla med öppenhet och respekt. Alla är vi olika – det måste vi våga prata om, säger Johan Wilson, sektionsordförande för sjuksköterskestudenterna.

Känsligt område

Dagens unga tror han är mer öppna gentemot olikheter, men hans erfarenhet är också att sexualitet kan vara ett känsligt område att närma sig – oavsett ålder.

– Det går inte att säga att någon grupp har lättare att prata om sex och samlevnad än någon annan. Hur man närmar sig ämnet beror mer på personlighet och på hur man har vuxit upp, säger Johan Wilson.

Frågesport och föreläsningar

Han hoppas på en upplysande vecka. Ett av arrangemanget är en frågesport där olika lag får svara på frågor om förutfattade meningar om sex. Som till exempel hur vanligt det är att man i Sverige har haft mer än tio partners. Veckan bjuder också på speed-dating och på föreläsningar med sex- och samlevnadsexperten Olle Waller.

Kärleksveckan vid Linköpings hälsouniversitet pågår mellan den 19-23 november. Alla aktiviteter är gratis.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida