Brännskadad av värmeflaska

Bedövningen ledde till känselbortfall så kvinnan märkte inte att vattnet i den smärtlindrande värmeflaskan var för hett.

Den 34-åriga kvinnan var mycket trött och hade väldigt ont när hon skulle föda sitt första barn. Hon fick därför en epiduralbedövning som dock tog ojämnt. Det ledde till ett kraftigt känselbortfall i höger ben, men också till att bedövningen behövde kompletteras med en värmeflaska som var tänkt att ligga över symfysen.

Förlossningen var komplicerad med långsam progress, värkstimulerande läkemedel och i perioder negativt påverkade fosterövervakningskurvor. Av och till under förlossningen blödde kvinnan dessutom mer än vad som är normalt.

Ett par timmar innan barnet var framfött upptäcktes två fyra centimeter stora brännblåsor på kvinnans lår och vad. Hon sökte senare vård på en brännskadeenhet där man konstaterade att hon hade tredje gradens brännskador.

Kvinnan anmälde barnmorskan till Ansvarsnämnden. Hon konstaterar att flaskan förmodligen hade kasat ned från magen eftersom hon hela tiden vred och vände på sig. Men hon tycker att barnmorskan borde ha kontrollerat att vattnet inte var för hett eftersom det fanns uppenbar risk för att anmälaren skulle bränna sig på de delar av kroppen där hon saknade känsel.

Nämnden konstaterar att ansvaret för flaskans temperatur och placering låg på barnmorskan. Men eftersom förlossningen var medicinskt komplicerad med pågående blödning och svårigheter att smärtlindra effektivt bör anmälan inte leda till disciplinpåföljd.

Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2006/0297:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida