De hemliga aborterna

Lena LennerhedHistorier om ett brott.Illegala aborter i Sverige på 1900-talet232 sidor. Bokförlaget Atlas 2008www.arenagruppen.se isbn 978-91-7389-323-7

Idéhistorikern Lena Lennerhed berättar om aborter i Sverige under 1900-talet fram till 1975, då fri abort infördes. Dessförinnan var aborten en offentlig hemlighet och tusentals flickor och kvinnor fick sätta sin tillit till de abortörer som agerade illegalt.

En av de mest kända abortörerna på 1930-talet var Ivar Olofsson. Han kallade sig abortolog men var inte ens läkare. Olofsson utförde runt tusentalet aborter men uppmärksammades inte av polisen förrän en kvinna som hade gjort abort hos honom drabbades av lunginflammation och fick föras till sjukhus. Han dömdes till dryga tre års fängelse för sin illegala verksamhet och 158 av de kvinnor han utfört aborter på dömdes till villkorlig dom.

Lena Lennerhed berättar även om en annan Lena som gjorde abort 1935, endast 15 år gammal. Berättelsen om denna Lena är hämtad ur dennas egen dagbok. Ett unikt dokument där vi får läsa Lenas tankar om kärlek och sexua­litet. Hon är inget offer utan bejakar sin sexualitet och tillåter sig att njuta av »det där«. När hon sedan blir gravid är hon knappast förvånad, men chockad över att det hände just henne.

Trots skammen stöttas hon av sin mamma som hjälper henne att få kontakt med läkare. Hon får utlåtanden från fyra läkare om att hennes hälsa är sådan att graviditeten borde avbrytas. Förmodligen var det läkare i bekantskapskretsen som ville göra familjen en tjänst då Lena var så pass ung. Det var lättare att kringgå lagarna om man hade de rätta kontakterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida