Efterlyser större öppenhet

Efterlyser större öppenhet

Lesbiska kvinnor i hela Sverige kontaktar Lotta Andreasson när de blir gravida. Hon tycker att barnmorskekåren borde vara mindre oreflekterat mamma-pappa-barn fixerad.

Att ta emot lesbiska kvinnor blev barnmorskan Lotta Andreassons nisch när privata Mama Mia öppnade på Söder i Stockholm 2001. Då elva av de 13 första kvinnornas förlossningar slutade i kejsarsnitt föreslog chefsbarnmorskan på Danderyds sjukhus ett gemensamt projekt.?

Sedan dess samarbetar förlossningen och regnbågsmottagningen. De lesbiska kvinnorna är garanterade plats. Visserligen visade den utvärdering Lotta Andreasson gjorde efter 100 förlossningar ingen skillnad i antal kejsarsnitt mellan lesbiska och icke lesbiska men oro är en känd riskfaktor. ?

— Många lesbiska kvinnor oroar sig för hur de ska bli bemötta på förlossningen. Ska paret våga stötta varandra med kramar och kel ? Kommer de att bli ignorerade som par och allt fokuseras på kvinnan som föder???

De flesta av de omkring 90 kvinnor som går på mottagningen varje år har inseminerats, i Sverige eller Danmark. Lotta ser en stor ovilja bland barnmorskor och gynekologer att hjälpa lesbiska par inför insemination i Danmark, trots att det där bara krävs några enkla blodprover. För lesbiska gravida som ringer från andra delar av landet har hon bara en barnmorska att rekommendera. ?

Det är inte så ofta det sägs rent ut men enligt Lotta känner många lesbiska kvinnor att det inte finns någon riktig vilja att hjälpa till när två kvinnor vill skaffa barn ihop. ?

— Det är inte klokt att det ska vara så här, men det har länge varit en skriande obalans i utbildningen som har fokuserat för mycket på reproduktion och för lite på sexuella uttryck. Det är bättre nu men fortfarande mycket kvar. Fast vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade utgår de flesta oreflekterat från mamma-pappa-normen då de möter kvinnor, inte minst efter kritik för att inte inkludera papporna. ??

Lotta tror att många är rädda för att göra fel och tycker att det är dags att barnmorskor börjar diskutera vad som känns bekvämt eller inte, och varför. ?

— På mödravården är det chefens sak att se till att det finns en öppenhet och att personalen har kunskap att möta olika människor. Det är en ledningsfråga.

Kontakt:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida