Felaktigt graviditetstest återkallas

Felaktigt graviditetstest återkallas
En tillverkningsserie av graviditetstestet Analyz hCG 500 har återkallats eftersom det visat sig kunna ge felaktigt negativa svar.

Fler än 200 graviditetstester som gjorts på kvinnokliniken i Västerås i sommar återkallas eftersom de felaktigt kan ha visat ett negativt svar.

15 augusti 2012

– De kvinnor som besökt kvinnokliniken under sommaren och som är oroliga kan ta
kontakt med kliniken för att få ett nytt kostnadsfritt graviditetstest utfört, säger
chefläkare Per Weitz i ett pressmeddelande.

Landstinget i Västmanland har fått besked att en tillverkningsserie av graviditetstestet ska
återkallas på grund av att testet felaktigt kan visa negativt svar.

Testet används efter medicinska aborter och är endast avsett för professionell användning på abortmottagningar.

Totalt handlar det om 205 graviditetstester som gjordes på kvinnokliniken i Västerås under juni-augusti i år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida