Flera fördelar med förlossningspall

Flera fördelar med förlossningspall
Det finns olika varianter av förlossningspallar som ger kvinnor möjlighet att föda i mer upprätt ställning.

Att föda på en förlossningspall ger ett kortare utdrivningsskede, mindre värkstimulering, färre klipp och fler kvinnor som känner sig starka och självsäkra.

Trots att tidigare forskning visar att upprätta ställningar är bättre för födande kvinnor än halvsittande eller liggande är det just så som majoriteten av kvinnor föder i höginkomstländer och i länder som antagit västerländsk förlossningskultur.

För att underlätta en upprätt förlossningsställning kan en förlossningspall användas. Barnmorskan Li Thies Lagergren har i en randomiserad kontrollerad studie vid Karolinska institutet på 1 020 förstföderskor bland annat granskat vilken effekt användningen av förlossningspall har på frekvensen instrumentella förlossningar och kvinnors upplevelse av att föda på pallen.

Många fördelar

Det visade sig att pallförlossningarna resulterade i ett kortare utdrivningsskede, färre klipp, och att färre kvinnor fick värkstimulering. Fler kvinnor i ”pall-gruppen” kände sig också starka, skyddade och självsäkra än i gruppen kvinnor som födde halvsittande eller liggande.

Studien visade ingen skillnad i antalet instrumentella förlossningar och inte heller i bristningar eller svullnader i underlivet mellan de kvinnor som födde på pall och de kvinnor som lottades att föda i en annan ställning. Upplevelsen av förlossningssmärta skiljde sig inte heller. Däremot ledde pallförlossning till ökad blodförlust efter förlossningen.

Inga nackdelar för barnet

Det framkom inga nackdelar för de nyfödda barnen, och de kvinnor som födde på pall rapporterade oftare att de kände sig starka, skyddade och självsäkra än de som inte födde på pall. Li Thies-Lagergren presenterade sina fynd i avhandlingen The swedish birth seat trial som hon försvarade i mitten av maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida