Graviditet mer riskfyllt för invandrarkvinnor

Graviditet mer riskfyllt för invandrarkvinnor
Sara Johnsdotter (till vänster) och Birgitta Essén söker svar på frågan varför invandrade kvinnor löper större risk vid graviditet.Foto: Malmö högskola.

En nyutkommen forskningsrapport om kvinnors hälsa visar att kvinnor som har invandrat till Sverige från låginkomstländer löper ökad risk att dö i samband med graviditet.

För ett par år sedan fick Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, 90 miljoner kronor från regeringen för forskning om kvinnors hälsa. Ett resultat av satsningen är den nyutkomna antologin Från kvinnohälsa till genusmedicin där ett 20-tal forskningsprojekt presenteras. Ett av dem handlar om mödradödlighet bland invandrarkvinnor i Sverige.

Förlossningsläkaren Birgitta Essén och socialantropologen Sara Johnsdotter har funnit att kvinnor i reproduktiv ålder, från låginkomstländer, löper ökad risk att dö i graviditetsrelaterade sjukdomar jämfört med svenska kvinnor eller kvinnor från hög- och medelinkomstländer.

Kan ha annan sjukdomsbörda

– Studier om vad det här beror på pågår fortfarande, och förklaringsmodellen är inte färdiganalyserad ännu. Men resultaten hittills pekar mot att den ökade risken kan ha att göra med annan sjukdomsbörda, och med kommunikationsproblem, säger Birgitta Essén.

Ett annat kapitel i antologin handlar om hjärt- och kärlsjukdomar. Där skriver kardiologen och chefen för Centrum för genusmedicin, Karin Schenck-Gustafsson, att kvinnans medellivslängd har sjunkit från 83 till 81 år.

Och att den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige idag är hjärt-kärlsjukdom. Integrations- och jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, var med när boken presenterades och sa då att tre områden står i fokus för regeringens jämställdhetspolitik: kvinnors vardagsliv, mäns våld mot kvinnor och den ojämställda vården.

Antologin går att beställa på FAS: www.fas.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida