HBTQ. De vill se ökat engagemang

Förtroendevalda som deltog i Stockholm Pride tycker att Vårdförbundet kan göra mer i HBTQ-frågor.

5 september 2012

Under Stockholm Pride deltog 15 förtroendevalda från Vårdförbundet för att öka sina kunskaper om HBTQ-frågor. Vårdfokus träffade tre av dem.?

Distriktssköterskan Maria Berggren och skolsköterskan Eva Sundbom lärde sig mycket om bemötande. Det är viktigt för sjukvårdspersonal, inte minst säger de etiska riktlinjerna att alla ska behandlas lika. Men kränkande särbehandling av kolleger och patienter förekommer fortfarande, påpekar de. ?

— Vårdförbundet behöver mer utbildning om HBTQ. Ökad kunskap gör det lättare att bemöta personer på ett bra sätt, säger Maria Berggren.??

Mimmi Högblom, förtroendevald på heltid i Västmanland, anser att Vårdförbundets kompetens och värdegrund borde ligga till grund för ett aktivt engagemang i samhällsdebatten, exempelvis i turerna kring steriliseringstvång vid könskorrigering. ?

— Medlemmarnas breda kunskap borde användas mer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida