Högt albuminuri vid preklamsi inte alltid farligt

30 april 2009

Höga nivåer av proteiner i urinen hos kvinnor med havandeskapsförgiftning har länge ansetts öka risken för att fostret eller modern ska ta skada under graviditeten. Men en ny översiktsartikel gjord av en grupp forskare i Storbritannien visar att albuminuri i praktiken fungerar som en ganska dålig markör i det sammanhanget.

Översiktsartikeln bygger på 16 vetenskapliga studier som totalt inkluderar nära 7 000 kvinnor.

Källa: BMC Medicine, online 2009-03-24.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida