Kbt-projekt för förlossningsrädda får klartecken från etiknämnd

Kbt-projekt för förlossningsrädda får klartecken från etiknämnd
Studien vill jämföra en behandlingsmetod baserad på kognitiv terapi med sedvanliga informations- och stödinsatser. Arkivbild: Colourbox

Den regionala etiknämnden sa först nej, men nu kör centrala etikprövningsnämnden över beslutet. Därmed får ett projekt från Linköpings universitet klartecken att utöva kognitiv beteendeterapi,kbt, via webben på förlossningsrädda blivande mammor.

Den regionala etikprövningsnämnden avslog projektansökan med hänvisning till att kvinnor med svår förlossningsrädsla – i det här fallet även kontrollgruppen – alltid ska erbjudas utredning och behandling via specialenhet med speciellt utbildad barnmorska och psykolog eller kurator. Dessutom ansåg den regionala nämnden att den påtänkta diagnostiseringen av kvinnorna via webbformulär kan ifrågasättas.

Centrala etikprövningsnämnden medger å sin sida att det kan uppstå svårigheter vid diagnostisering men att studien kan komma att tillföra ny kunskap angående behandling av kvinnor med svår förlossningsskräck.

Forskningsprojektet har också tillräckligt stor kompetens knuten till sig för att såväl behandlingsgrupp som kontrollgrupp ska anses få det stöd som normalt ges inom mödrahälsovården.

Den centrala nämnden anser sammanfattningsvis att riskerna för deltagarna är ”förhållandevis obetydliga och att kunskapsvinsten överväger dessa risker”.

Totalt kommer 130 förstagångsgravida kvinnor med svår förlossningsskräck, men i övrigt psykiskt friska, att rekryteras till studien.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida