Klamydia ökade i elva landsting 2011

Klamydia ökade i elva landsting 2011
Örebro län deltar i kampanjen Våga fråga som syftar till att ändra ungdomars attityder till kondomer. Arkivbild: Mostphotos

Antalet smittade med klamydia fortsatte att öka under 2011, enligt årsstatistik från Smittskyddsinstitutet. Men det ökade inte i alla län. Och i ungdomsgruppen 15 till 19 år minskade antalet fall 2011 jämfört med 2010, visar Smittskyddsinstitutets statistik. Samtidigt väljer fler att testa sig då det erbjuds gratis via internet.

Under 2011 sågs en minskning i antal rapporterade fall i tio landsting, medan det ökade i elva. Ökningen mellan 2010 och 2011 är liten, knappt 475 fall, men antalet rapporterade fall i landet ligger på en hög nivå.

Klamydiainfektion har sedan den inkluderades i smittskyddslagen 1988 legat på en hög nivå jämfört med övriga sexuellt överförbara infektioner, med som minst 13 000 fall om året. Sedan 1998 har klamydia ökat kraftigt till nivåer runt 40 000 fall om året.

I dag utgör klamydiafallen ungefär hälften av alla de sjukdomsfall som årligen rapporteras enligt smittskyddslagen. En majoritet av klamydiafallen är, till skillnad från hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, smittade i Sverige och huvudsakligen genom heterosexuell smittväg. De är också, till skillnad från andra sexuellt överförbara infektionerna, framför allt koncentrerade till ungdomar och unga vuxna yngre än 30 år.

Under 2011 anmäldes 37 290 fall av klamydiainfektion, vilket är en svag ökning med 1,3 % jämfört med 2010 (36 814 fall).

Ökade i Örebro

Ett av de län där klamydia ökade förra året var Örebro, från drygt 240 fall 2010 till 440 fall i fjol. Nära nog en fördubbling alltså.

– Vi vet inte riktigt vad ökningen beror på, Men vi vet att attityderna har förändrats och att en större andel accepterar att ha oskyddat sex ihop redan vid första träffen,säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting.

Ansvarsfulla

Flera undersökningar visar att de flesta ungdomar tycker det är positivt att använda kondom. Bland annat visar sexualitetsstudien UngKAB09 att nio av tio som frågar om kondom uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla.

– Om fler får reda på att de allra flesta är positivt inställda till kondom så får vi hoppas att fler vågar fråga om kondom, säger Maria Norlin, som för landstingets räkning utreder frågor om sexuell hälsa.

Örebro län har nyligen anslutit sig till kampanjen Våga fråga vars syfte är att förändra ungdomars attityder till kondomer (se länkt till höger om artikeln).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida