Luftföroreningar kan ge havandeskapsförgiftning

Luftföroreningar kan ge havandeskapsförgiftning
Luftföroreningar ökar gravida kvinnors risk att för havandeskapsförgiftnig och för tidig förlossning, visar en stor studie av barn i Storstockholm. Hornsgatan är den gata i staden som har högst luftföroreningar. Arkivbild: Mostphotos

Vart tjugonde fall av havandeskapsförgiftning beror på att kvinnorna utsattes för höjda nivåer av ozon under de första tre månaderna av graviditeten. Det visar forskning från Umeå universitet.

För varje ökning av ozonhalten med tio mikrogram per kubikmeter luft stiger risken både för havandeskapsförgiftning och för tidig födsel med fyra procent, visar studien som bygger på data om 121 000 barn födda i Storstockholm mellan 1998 och 2006.

Ännu mer ökar den för kvinnor med astma. Mammorna med astma i studien löpte 25 procents högre risk att föda för tidigt jämfört med kvinnor utan astma och 10 procents högre risk att få havandeskapsförgiftning. Forskarna konstaterar att deras fynd ansluter sig till den växande mängden belägg för samband mellan luftföroreningar och graviditetskomplikationer.

Tidigare studier har visat att ozon kan framkalla akuta luftvägsproblem, till exempel astma, och den inflammation som ozon kan orsaka i luftvägarna kan i sin tur påverka blodet, cirkulationen, hjärtat och moderkakan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida