Oklart varför nyförlöst på BB Sophia drabbades av cirkulationskollaps

Oklart varför nyförlöst på BB Sophia drabbades av cirkulationskollaps
Händelseanalysen visar att vården BB Sophia var adekvat. Arkivbild: TT

Händelseanalysen, som just är färdig, visar att inte fel begicks. 

Den 38-åriga kvinnan drabbades av en plötslig akut cirkulationskollaps i samband med en komplicerad förlossning på BB Sophia den 24 augusti och avled sex dagar senare på Karolinska universitetssjukhuset.

Barnet fastnade

Kvinnan var i graviditetsvecka 40 vid ankomsten till BB Sophia. Avstannande värkarbete innebar att barnet fick förlösas med sugklocka. Vid förlossningen inträffade skulderdystoci, det vill säga att barnets axlar satt fast när huvudet var framfött. Det är en svår och för barnet akut livshotande situation som innebär att barnet omedelbart måste förlösas. Samtidigt drabbades kvinnan av en plötslig cirkulationskollaps.

Den interna händelseanalys som gjorts visar att såväl kvinnan som barnet fick adekvat och professionell intensivvård vid BB Sophia.

Få dödsfall

Enligt händelseanalysen gavs därefter avancerad intensivvård till såväl kvinnan som barnet av BB Sophias anestesi- och operationsenhet, respektive neonatalenhet. Efter några timmar när kvinnan var stabiliserad överfördes hon för långtidsintensivvård till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Barnet överfördes för eventuell kylbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Det är inte klarlagt vad som orsakade kvinnans plötsliga cirkulationskollaps. Kvinnan ska obduceras.

Sverige är ett av de länder som har lägst mödradödlighet i världen, det är mycket ovanligt att kvinnor i vårt land avlider under eller kort efter sin graviditet, mellan 2005-2012 drabbades totalt 50 kvinnor. Av dessa dödsfall inträffade 20 under graviditeten, 10 under förlossning och 20 efter förlossningen. I genomsnitt inträffar ett dödsfall på cirka 15 000 förlossningar i Sverige.

Lex Maria-anmäld

– Vi beklagar djupt den tragiska utgången för kvinnan och känner ett starkt deltagande med anhöriga. Vi har grundligt utrett händelseförloppet. Vi hade två mycket sjuka och vårdkrävande patienter samtidigt. Analysen visar att såväl kvinnan som barnet fick adekvat och professionell intensivvård, säger Harald Almström, chefläkare vid BB Sophia.

En lex Maria-anmälan är inskickad till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida