P-sprutor kopplas till depression i ny forskning

Det finns ett flertal studier som visar på ett samband mellan p-injektioner och nedstämdhet/depression. I USA varnar myndigheterna för att använda injektion om kvinnan har en historia av nedstämdhet eller depression.

Det här får stöd i ny forskning från universitetet i Linköping som visar att kvinnor som får hormonella preventivmedel via p-spruta, hormonspiral, implantat under huden eller plåster använder antidepressiva mediciner i större utsträckning, jämfört med dem som får till exempel p-piller.

Stora skillnader mellan preparaten

Forskarteamet i Linköping har tidigare visat att framför allt unga kvinnor som får preventivmedel som bara innehåller gestagen, till exempel minipiller, använder antidepressiva mediciner i betydligt större utsträckning än kvinnor som inte använder p-piller alls eller som använder kombinationspiller.

Nu har de fördjupat studierna och tittat på olika typer av hormonpreparat och funnit att det finns stora skillnader mellan dem.

– Det verkar ha betydelse hur hormonerna tillförs, om det är via injektion, implantat, hormonspiral, plåster eller piller, säger sjuksköterskan Malou Lindberg, en av forskarna bakom studien.

Störst risk med p-spruta

Med hjälp av Läkemedelsregistret har forskarna studerat hur många kvinnor i Sverige, mellan 16 och 31 år, som under en treårsperiod har hämtat ut olika slags hormonella preventivmedel och antidepressiva mediciner på apotek.

Det största sambandet mellan uttag av de båda läkemedlen finns mellan antidepressiva mediciner och hormonella preventivmedel som ges i form av en injektion som innehåller enbart gestagen. Sambandet är särskilt starkt i den yngsta åldersgruppen 16 – 19 år.

Men även hormonspiral, plåster och preventivmedel som läggs in under huden har ett starkare samband med uttaget av antidepressiva mediciner, jämfört med p-piller.

Minskad risk med vissa p-piller

Intressant är också att p-piller som innehåller både östrogen och levonorgestrel visar på ett negativt samband – det vill säga kvinnor som tar de p-pillren har tagit ut antidepressiva mediciner i mindre utsträckning än andra.

Forskarnas råd till barnmorskor och andra som skriver ut preventivmedel är att vara uppmärksam på om kvinnan har haft problem med nedstämdhet eller depression och att man kan behöva anpassa vilket preparat man väljer efter det.

– Men man måste komma ihåg att vår studie inte kan visa på något direkt orsakssamband, utan det handlar mer om ett användningsmönster eftersom vi inte vet om kvinnorna har hämtat ut preventivmedlen eller de antidepressiva medicinerna först, betonar Malou Lindberg.

Fördjupade studier

Linköpingsforskarnas studier visar att sambandet mellan uttaget av antidepressiva mediciner och hormonella preventivmedel generellt är mycket större bland unga kvinnor.

– Vi hoppas kunna gå vidare och ta reda på mer om det genom att göra en intervjustudie bland unga kvinnor som upplever att de på något sätt har mått dåligt av hormonella preventivmedel, säger Malou Lindberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida