Pulshöjare. Förlossning i ambulansderas värsta skräck

Förlossningar i ambulansen är det som ambulanssjuksköterskor känner mest skräck för. Ansvaret för ett kommande liv får upp deras puls mer än hjärtstopp och stora trafikolyckor.

30 november 2011

Ambulanssjuksköterskan och barnmorskan Anneli Carlsson har tillsammans med kollegan Jana Eldh skrivit en magisteruppsats där de har intervjuat 15 ambulanssjuksköterskor om deras känslor inför prehospitala förlossningar.??

Det är sällan sådana larm kommer, vilket ökar osäkerheten, men när de kommer är det ambulanssjuksköterskornas största skräck. De känner sig otillräckliga och upplever rädsla, stress och oro.?

— Vi anade att det var det här som personalen är mest orolig för, så vi blev inte förvånade över resultatet. Men det är intressant att de tyckte att det var värre än bilolyckor. Flera uttryckte rädsla för att mamman ska börja blöda och att barnet ska bli dåligt. De känner ett stort ansvar och en press från föräldrar, anhöriga och sig själva, säger Anneli Carlsson.??

Uppsatsen kan beställas via mejl till: annelicarlsson321@hotmail.com

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida