Rätt svar på testet?

4 december 2013

 1B. Arbetsgivaren ska genast undersöka om du i ditt arbete utsätts för miljöfaktorer eller arbetsförhållanden som kan vara skadliga. Därefter ska du informeras om riskbedömningen och de åtgärder som behöver vidtas.??

2C. I första hand ska arbetsmiljön förändras för att undanröja risker, i andra hand ska arbetsgivaren undersöka om det går att omplacera dig till andra arbetsuppgifter.??

3A. Den som är gravid och har anmält det till arbetsgivaren har rätt att under återstoden av graviditeten omplaceras till arbete som inte är förenat med joniserande strålning. Om du inte omplaceras måste arbetet planeras så att dosen till fostret inte överstiger 1 mSv under resten av graviditeten.

4C. Exempel på belastning är jour eller liknande arbete där det ofta förekommer krav på akuta insatser. Vid risk för graviditetskomplikationer kan nattarbete också vara olämpligt. För att slippa nattarbete måste du få ett läkarintyg om att det är olämpligt.

5ABC. Alla sakerna bör uppmärksammas under graviditet.

6B. Många känner att de vill vara ärliga och berätta, men du har rätt att hålla tyst och arbetsgivaren får inte heller fråga om du är gravid eller planerar att skaffa barn.

7C. Det är ett brott mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

8A. Om du är medlem i en facklig organisation ska du i första hand vända dig dit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida