Satsningar på kvinnors hälsa i vårbudgeten

Satsningar på kvinnors hälsa i vårbudgeten
Regeringen satsar en miljard på utökad bemanning i äldreomsorgen. Arkivbild: Colourbox

Regeringen satsar på förlossningsvård och utökad bemanning inom äldreomsorgen.

31 mars 2015

Regeringens ekonomiska vårproposition, vårbudgeten, lämnas till riksdagen den 15 april. Bland satsningarna finns utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården.

Mäns och kvinnors tillgång till vård och behandling skiljer sig åt. Därför vill regeringen prioritera kvinnors hälsa, och en del av det är att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik över hela landet.

200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner kronor per år under 2016 och 2017 till förlossningsvård och kvinnors hälsa. För att öka möjligheterna till vård på lika villkor föreslår regeringen också fria läkemedel för barn upp till 18 år.

Mer jämlik äldreomsorg

En miljard vill regeringen avsätta till utökad bemanning inom äldreomsorgen. Under åren 2016-2018 vill man satsa ytterligare två miljarder årligen. Syftet är likvärdig och jämlik äldreomsorg oavsett bostadsort.

– Den satsningen är också en av regeringens viktigaste jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida