Sjuksköterskeprogrammet i Luleå ska genomsyras av HBTQ-frågor

Sjuksköterskeprogrammet i Luleå ska genomsyras av HBTQ-frågor
Sjuksköterskeprogrammets lärare Christer Kågström, Annette Johansson, Päivi Juusi, Carina Nilsson, Eva karlsson, Malin Olsson, Åsa Engström, Silje Gustafsson och Stefan Sävenstedt deltog för första gången gemensamt i årets Luleå Pride. Foto: Luleå tekniska universitet.

För att göra utbildningens värderingar i mångfaldsfrågor synliga ställde många av lärarna för första gången upp gemensamt i helgens Luleå Pride. UPPDATERAD kl 11.50

Ambitionen är att mångfaldsfrågor som HBTQ, genus och etnicitet ska få en större plats i sjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet och gå som en röd tråd genom hela sjuksköterskeprogrammet.

Det nya sjuksköterskeprogrammet ska vara klart om två år. Då ska det finnas tydligare riktlinjer för hur lärare bemöter studenterna, men också hur studenterna bemöter patienter och närstående när det gäller den här typen av frågor.

De två nyckelord man kommer att arbeta mest med är tolerans och bejakande av mångfald.

Fick med sig kunskap från Pride

Vid årets Luleå Pride deltog flera av sjuksköterskeprogrammets lärare vid Luleå tekniska universitet. En av dem var distriktsköterskan och doktoranden Silje Gustafsson, som efter sitt deltagande uppmanar andra sjuksköterskeprogram i landet att delta i liknande evenemang. Inte bara för att visa var de själva står utan också för att det är utvecklande för dem som deltar.

Hon beskriver att de lärare som deltog kom i kontakt med olika nätverk som de tror att de kommer att ha stor nytta av att samarbeta med inför omgörningen av det egna sjuksköterskeprogrammet.

Exempelvis samtalade de mycket med nätverket Positiva gruppen, som kunde berätta hur män som har sex med män blir bemötta av vården. Ett annat nätverk som de lärde känna var Bryt tystnaden, som företräder människor som blivit utsatta för våld i hemmet.

Vill göra frågorna tydligare

– Att sjuksköterskeprogrammet jobbar med alla människors lika värde är i sig inget nytt. Det vi vill nu är att bli lite mer specifika och ge studenterna större utrymme åt att diskutera olika värderingar under sjuksköterskeutbildningen, säger Silje Gustafsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida