Könssjukdom

Syfilis ökar dramatiskt

Syfilis ökar dramatiskt
Minskad kondomanvändning antas vara en orsak till ökad smitta. Foto:Mostphotos

Allt fler drabbas av syfilis i Sverige. I Västra Götaland syns en tredubbling sedan 2014. Mest utsatta för den sexuellt överförbara sjukdomen är män som har sex med män.

25 maj 2016

Det skriver Dagens Medicin som intervjuat Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

 – I sjukvården i stort kanske inte alla tänker på syfilis vid oklara sår, hudutslag eller leverpåverkan. Det kanske uppfattas som en sjukdom som inte längre finns, säger han till tidningen.

Fråga vid småsår

Leif Dotevall uppmanar primärvårdspersonal att fråga om oskyddat sex när en patient har ett sår genitalt eller i munnen. Syfilis är svårdiagnostiserat.

Det är i storstadsregionerna syfilis ökar. Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting, bekräftar bilden.

– När män som har sex med män söker för exempelvis klamydia eller hiv bör man också erbjuda testning för syfilis och även för gonorré, som också ökar, säger han till Vårdfokus.

Alla gravida undersöks

I april beslutade smittskyddsläkarna att ta bort rekommendationen om screening för syfilis i hälsoundersökningarna av asylsökande.

– Vi gick igenom flera tusen undersökningar och bara några promille hade syfilis. Men alla gravida kvinnor erbjuds dock undersökning för syfilis även i fortsättningen.

Bakterie

Syfilis orsakas av en bakterie och hade med antibiotikans hjälp minskat till knappt 50 fall per år i slutet av 1900-talet. Efter millennieskiftet ökar det igen, framför allt i storstadsregionerna. Mellan 200 och 300 fall rapporteras årligen och trenden är densamma i övriga Europa, enligt Folkhälsomyndigheten.

Syfilis är fem gånger vanligare bland män än kvinnor. Cirka hälften av männen som haft sex med män, smittades i Sverige. De som haft heterosexuellt sex smittades till största delen utomlands.

Mer om könssjukdomar

  • År 2014 rapporterades 244 fall av syfilis, år 2013 275 fall.
  • Syfilis har tre stadier, i det sista kan det angripa hjärnan.
  • Gonorré ökar också, 2015 anmäldes drygt 1 600 fall.
  • Av klamydia rapporteras cirka 40 000 fall årligen.
  • År 2014 anmäldes 473 nya fall av hiv. Cirka 6 800 personer beräknas leva med hiv i Sverige.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida