Symtom på posttraumatisk stress vanligt hos abortsökande

Forskarnas slutsats är att kvinnorna behöver mer uppmärksamhet och omtanke vid abortrådgivning.

Av 1 514 abortsökande kvinnorna i en svensk multicenterstudie rapporterade nästan hälften traumatiska upplevelser.

Var fjärde rapporterade symtom på posttraumatisk stress, PTSS.

Behöver mer omsorg

Forskarna använde sig av vedertagna frågeformulär för PTSS  och PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. De kvinnor som rapporterade symtom på ångest eller depression när de sökte  abort hade i högre utsträckning än andra kvinnor pågående PTSS eller PTSD.

Pågående PTSD var också vanligare hos ensamlevande kvinnor och rökare.

Forskarnas slutsats är att abortsökande kvinnor med traumatiska upplevelser och som har eller har haft psykiska störningar behöver mer uppmärksamhet och omtanke när de kommer för abortrådgivning.

Studien  The prevalence of posttraumatic stress among women requesting induced abortion är publicerad i European Journal of Contraception and Reproductive Health Care.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida