Testa dig själv

Testa dig själv
Foto: Mostphotos

Vad vet du om dina rättigheter när du har en bebis i magen? Gör Vårdfokus snabbtest.

4 december 2013
 1. Varför bör du berätta om din graviditet för chefen så snart som möjligt??
  A. För att arbetsgivaren ska kunna lägga upp en plan för hur du ska kunna fortsätta arbeta som tidigare.?
  B. För att arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av om ditt arbete kan inverka skadligt på dig eller fostret.?
  C. För att ett graviditetsvikariat ska kunna annonseras ut i tid.
 2. Vad är arbetsgivaren skyldig att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter??
  A. Ändra arbetsmiljön så att den gravida kan fortsätta sitt arbete, till exempel utesluta vissa arbetsmoment eller skaffa lyfthjälpmedel.?
  B. Omplacera den gravida om det finns risk för skadlig påverkan.?
  C. Båda sakerna.
 3. Vad gäller om du arbetar inom röntgen eller annan verksamhet där det förekommer strålning?
  A. Så fort du vet om din graviditet ska du inte längre arbeta i undersökningsrummet.?
  B. Du kan fortsätta ditt arbete, men ska ha dubbla förkläden för att skydda fostret.?
  C. Fostret påverkas mest från fjärde graviditetsmånaden så efter det bör du omplaceras.
 4. Vad gäller vid nattarbete??
  A. Nattarbete är inte skadligt och är inget skäl för omplacering.?
  B. Nattarbete kan vara skadligt för fostret och bör undvikas.?
  C. Nattarbete som innebär psykisk eller fysisk belastning bör undvikas.
 5. Vilken eller vilka faktorer ska biomedicinska analytiker vara särskilt uppmärksamma på??
  A. Risken att smittas av rubella och toxoplasma gondii.?
  B. Undvika att arbeta med nuklearmedicinsk diagnostik.?
  C. Undvika arbete med sonikering (pulserande, högfrekventa ljudvågor).
 6. Om du söker jobb och är gravid, är du då skyldig att berätta det vid anställningsintervjun??
  A. Ja, men det är inget skäl att inte ge dig jobbet.?
  B. Nej, du är inte skyldig att berätta det. ?
  C. Bara om det är en liten arbetsplats med färre än tio anställda.
 7. Har arbetsgivaren rätt att neka dig en anställning med hänvisning till graviditet??
  A. Bara om det gäller förlängning av en provanställning eller ett vikariat.?
  B. Bara om det är en liten arbetsplats med färre än fem anställda.?
  C. Nej, inte i något fall.
 8. Vart vänder du dig om du söker jobb och upplever att du har diskriminerats??
  A. Vårdförbundet.?
  B. Diskrimineringsombudsmannen.?
  C. Justitiekanslern.???

Rätt svar på testet hittar du här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida