Vanligt att unga hbtq-personer har sex mot ersättning

Vanligt att unga hbtq-personer har sex mot ersättning
-En del blir bemötta på ett dömande, moraliserande sätt när de söker vård, säger Frank Berglund, vice ordförande i RFSL ungdom.

Många vill inte ha kontakt med vården. RFSL ungdom startar sajten Pegasus för att ge stöd och hjälp.

4 augusti 2015

Att ha sex mot ersättning är betydligt mer utbrett bland unga hbtq-personer än de som är hetero. Det visar en enkät som RFSL ungdom gjorde 2014 där 17,5 procent av de omkring 2 200 svarande uppgav att de haft sex mot ersättning. Motsvarande andel bland unga som följer heteronormen är 1-2 procent. RFSL ungdom har vidgat begreppet sex mot ersättning till att inte bara röra pengar utan också andra ersättningar, som exempelvis sovplats.

Kan vara olika orsaker

– Vi har hört många orsaker. Dels de som inte har något val utan behöver inkomsten eller sovplatsen, dels de som har ett självskadebeteende. Men också de som har identitetsbekräftande orsaker. Det kan gälla unga transpersoner där de bara kan vara öppna med sin identitet i den situationen, säger Frank Berglund, vice ordförande i RFSL ungdom.

RFSL ungdom startar i dag den digitala plattformen Pegasus där unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning anonymt kan få stöd och hjälp. Det kan gälla både att få information om säkert sex, emotionellt stöd eller juridisk hjälp. Sajten har även en flik för yrkesverksamma som berörs.

Vill inte möta vården

– Många uppger att de inte vill ha kontakt med vården. De känner sig exkluderade och dåligt bemötta när de berättar att de både är hbtq och har haft sex mot ersättning. Vissa i enkäten fick ett dömande och moraliserande bemötande, andra ett bra, säger Frank Berglund, vice ordförande i RFSL ungdom.

RFSL ungdoms erfarenhet är att gruppen unga hbtq-personer mindre än andra unga nås av information och insatser för sexuell hälsa och säkrare sex. Det ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar.

Information når inte ut

– Bilden av en person som har sex mot ersättning skiljer sig från verkligheten. Informationsinsatser riktar sig ofta mot vuxna kvinnor som säljer sex till män, samt till traffickingoffer. Det är bra och viktig information, men den missas av många hbtq-personer.

Den andra delen av satsningen gäller utbildning till yrkesverksamma i området, som inom vården. På sajten går det att boka in projektledarna så att de kommer till arbetsplatsen och ger utbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida