Bäst med traditionella metoder för borreliadiagnostik

Bäst med traditionella metoder för borreliadiagnostik
Borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, sprids via fästingar. Arkivbild: Mostphotos

Ny forskning visar att det är en missuppfattning att det skulle vara svårt att diagnostisera borrelia.

– Att diagnostisera borrelia är inte så svårt som det framställs, säger Daniel Bremell, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Han har forskat på de metoder som används för att diagnostisera borrelia och har kommit fram till att det är tveksamt om alla de nya metoder som lanserats har något värde.

Samma sak konstaterade dåvarande Smittskyddsinstitutets expertgrupp i höstas efter att ha granskat de alternativa metoderna.

Har studerat 200 patienter

Daniel Bremell har i sin avhandling studerat över 200 patienter som har vårdats för borreliainfektioner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet var att se om och hur diagnostik och behandling kan förbättras och hans slutsats är att de traditionella metoderna fungerar väl.

– Vi kan inte se att de nya metoder som lanseras tillför särskilt mycket. Snarare riskerar de att grumla bilden och försvåra diagnosen, säger Daniel Bremell.

Ska göras av vårdpersonal

En noggrann kartläggning av patientens sjukdomshistoria, traditionell klinisk undersökning och en enkel analys av ryggvätskan räcker i de flesta fall för att skilja patienter med neuroborrelios från patienter med liknande sjukdomar.

– Det är helt enkelt inte så svårt att diagnostisera borreliainfektion i nervsystemet som ibland görs gällande. Och skulle nyare och mer avancerade analyser behöva göras i något enstaka fall bör de utföras av vårdpersonal som är väl förtrogna med tekniken, säger Daniel Bremell.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida