Brist på handledare leder till färre sjuksköterskor

I Luleå var målet att öka till 120 platser på sjuksköterskeutbildningen. Men brist på praktikplatser gör att bara 90 tas in i höst.

I höstbudgeten sköt regeringen till pengar för att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningarna med 1 625 helårsstudenter fram till 2018.

Men en brasklapp skickades med; det krävs att landsting och kommuner bidrar med platser för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Luleå kan inte utöka

Bristen på sjuksköterskor gör att att det på sina håll också råder brist på handledare – något som i praktiken kan göra det svårt för högskolor och universitet att utöka programmen.

Ett exempel är Luleå tekniska universitet, LTU, där de tänkta 120 platser till hösten reducerats till 90 eftersom man inte lyckats få fram tillräckligt med praktikplatser åt studenterna.

– Vi har redan utökat ganska kraftigt de senaste åren, och nu var taket nått på vissa placeringar, säger Peter Michaelsson, huvudansvarig utbildningsledare vid LTU:s institution för hälsovetenskap, till Sveriges Radio Norrbotten.

Vill få äldre att stanna kvar

Enhetschefen för landstingets utbildningscentrum, Kenneth Robarth, förklarar att bristen beror på att det inte finns tillräckligt med handledare.

En lösning som diskuteras är att använda äldre sjuksköterskor som är nära pensionen som handledare, om de kan tänka sig att arbeta kvar tills de är 67 år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida