Mentorer ett lyft för bancancervården i Göteborg

Mentorer ett lyft för bancancervården i Göteborg
Vårdenhetschefen Anna Magnusson (till höger) i samtal med sjuksköterskan Katarina Fält på barncancercentrum i Göteborg.

Precis som i Stockholm har barnonkologin i Västra Götaland stor brist på såväl sjuksköterskor som vårdplatser. Men en ny modell med erfarna mentorer ger hopp inför framtiden.

– Det är nog den åtgärd som har betytt allra mest för oss på senare år, säger, Anna Magnusson, vårdenhetschef för barncancercentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Bara nio har specialistutbildning

Av de 43 sjuksköterskor som för tillfället arbetar på barnonkologen i Göteborg är det bara 9 som har specialistutbildning. Lika många har gått den 30-poängs specialistutbildning i barnonkologi som ges på Karolinska institutet i Stockholm och som bekostas av Barncancerfonden.

– Flera av dem som gått Barncancerfondens utbildning fungerar i dag som konsultsjuksköterskor eller har fått andra avancerade uppgifter, säger Anna Magnusson som dagligen brottas med att få tillräckligt med personal för att vårda de svårt sjuka barn som kommer till avdelningen.

Fyra mentorer

För nio månader sedan fick enheten extra resurser för att kunna låta fyra specialistutbildade och erfarna sjuksköterskor fungera som mentorer åt den övriga personalen.

Det innebär att ny personal alltid har någon erfaren mentor att vända sig till för att få en bra introduktion och få stöd och råd i svåra situationer.

Ett av syftena med mentorerna är att snabbt ge nya sjuksköterskor breda kunskaper i barnonkologisk omvårdnad och på så sätt göra dem tryggare i sin yrkesroll. Förhoppningen är att de ska stanna kvar längre på avdelningen än vad som hittills varit fallet.

Många är nya i yrket

– Det måste finnas en stabil grund med van personal för att det ska fungera att ta in nyfärdiga sjuksköterskor. I dagsläget har vi några som har jobbat hos oss väldigt länge. Resten är relativt nya i yrket. Vi saknar ett mellanskikt av sjuksköterskor som kanske har fyra till fem års erfarenhet, vilket naturligtvis är ett problem, säger Anna Magnusson

I mentorernas roll ingår också att använda 20 procent av sin arbetstid åt olika utvecklingsarbeten på enheten. I gengäld arbetar de hälften så många helger som övriga sjuksköterskor och färre kvällar. Dessutom har de fått ett lönelyft på 1 000 kronor.

Precis som i Stockholm har Göteborg svårt att ta emot alla de cancersjuka barn som behöver vård. Totalt finns det 16 slutenvårdsplatser, men på helgerna finns bara budget för nio platser. De platserna är i princip alltid överbelagda.

Enheten har år efter år ansökt om att få fler platser och bättre bemanning, men varje gång fått avslag.

Bra samarbete med andra sjukhus

– Å andra sidan har vi ett bra samarbete med våra regionsjukhus. Så de barn som inte behöver en aktiv specialistvård vårdas på sin hemort, där några läkare och sjuksköterskor lärts upp hos oss och kan ge barnonkologisk vård på regionsjukhusen, säger Anna Magnusson.

Dessutom har läkarna på barnonkologen i Göteborg daglig kontakt med regionsjukhusen samtidigt som två sjuksköterskor som fungerar som koordinatorer har tät kontakt med hemortsavdelningarna.

För att få en fullgod vård av de cancersjuka barnen har Anna Magnusson tagit fram en önskelista:

  • Tillräckligt med vårdplatser.
  • Bemanning anpassad efter den vårdtyngd och komplexitet som vården av cancersjuka barn kräver.
  • Stora krav på kunskap och kompetens hos personalen, som därför också ska kunna få mer betalt än på andra avdelningar.
  • En betydligt högre ingångslön än de 23 500 kronor som i dag ges i regionen.

Vårdfokus granskar barncancervården

  • I en serie artiklar på webben granskar vi barnonkologin i Stockholm och Göteborg. Bristen på specialistsjuksköterskor drabbar även de mest sjuka barnen.
  • Lönerna för sjuksköterskorna på barncancercentrum i Göteborg varierar mellan 23 300 sek och 32 800 kronor i månaden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida