Tvåhundra utbildningsplatser saknas fortfarande

Efter Högskoleverkets indragning av examensrätten för sjuksköterskeutbildningarna på Karolinska institutet, KI, i Stockholm och Högskolan i Skövde försvann 320 utbildningsplatser. Nu har 120 nya utbildningsplatser tillkommit men över hälften av underskottet kvarstår.

9 januari 2009

Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola och Röda Korsets högskola beviljades den 9 januari finansiering för 40 nya utbildningsplatser vardera av Utbildningsdepartementet. Hälften av platserna är permanenta och hälften tillfälliga för de sjuksköterskeutbildningar som startar under våren 2009.

De totalt 120 nya platserna fyller inte ens hälften av det tomrum som uppstod när KI och Högskolan i Skövde blev av med sina examinationsrätter för sjuksköterskeutbildningen och 190 respektive 130 utbildningsplatser försvann. Fortfarande saknas 200 utbildningsplatser.

– Det här är de anmälningar som kommit in från intresserade lärosäten och de ärenden som vi har kunnat hantera under den här korta tiden, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Missgynna andra sökande

123 personer som hade antagits till KI:s nu inställda sjuksköterskeutbildning hade skolan som enda alternativ och står fortfarande på bar backe då de inte kan ta del av någon av de nya utbildningsplatserna i Stockholmsområdet.

– Det vore att missgynna dem som har sökt till våra ursprungliga utbildningsplatser och inte kommit in, förklarar Jan Åke Lindgren, rektor på Sophiahemmet Högskola.

– Men platserna kommer att tillsättas för det är ett mycket högt tryck på utbildningen, tillägger han.

Tidigast till hösten

63 av de blivande studenterna som hade kommit in på den nu inställda utbildningen vid Högskolan i Skövde hade utbildningen som enda alternativ och befinner sig i en liknande situation.

­­– Vi kan inget göra i nuläget men har inlett diskussioner med Göteborgs Universitet för att se på möjligheten att förlägga några extra utbildningsplatser i Skövde, säger Anette Ekström, proprefekt vid Högskolan i Skövde.

Hur många platser som skulle kunna komma till är inte klart och tidigaste möjliga datum för kursstart blir till höstterminen 2009.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida