Specialistutbildningar

Utredaren: ”Jag har känt behovet in på bara skinnet”

Utredaren: ”Jag har känt behovet in på bara skinnet”
Kenth Nauclér, regeringens särskilda utredare för specialistutbildningar.

Kenth Nauclér, regeringens nytillsatte särskilda utredare av specialistutbildningarna, ser fram emot att få borra i frågan.

Det är ett viktigt och brett område han har fått att utreda, konstaterar han. Han ska se över utbildningarna för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor och föreslå hur samarbetet mellan i synnerhet lärosäten och vårdgivare kan förbättras för att fler ska kunna utbildas.

Som ordförande i Röda korsets högskola som driver tre specialistutbildningar för sjuksköterskor, har han ”känt inpå bara skinnet” hur det krockar mellan lärosäten och arbetsgivare.

­– Det ska bli kul att få borra djupare i det här. Vi har ju vårt perspektiv och ser hur svårt det är för huvudmännen att släppa i väg sina sjuksköterskor till specialistutbildningarna trots att det finns ett så stort behov. Sjuksköterskorna vill utbilda sig men har svårt att gå från jobbet. Från huvudmännen hör vi å andra sidan ofta att utbildningarnas kvalitet inte motsvarar vårdens behov.

Göra yrket attraktivt

I uppdraget ligger också att fundera på yrkets attraktivitet utifrån bland annat det höga tempot i vården. Det vill Kenth Nauclér göra tillsammans med arbetsmarknadens parter.

– Oftast är det ganska självklara saker som det handlar om, som arbetstider och bemanning, till exempel.

Två särskilda områden lyfts fram i direktivet: Att specifikt titta på huruvida barnmorskornas examensbeskrivning bör förändras för att motsvara arbetsgivarnas högre krav och bedöma behovet av en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Biomedicinska analytiker saknas

I direktivet nämns dock ingenting om specialistutbildning för biomedicinska analytiker som Vårdförbundet verkat för, parallellt med den för röntgensjuksköterskor. Skulle det bli aktuellt behövs ett tilläggsdirektiv, enligt Kenth Nauclér.

– Det har Vårdförbundet möjlighet att framföra behovet av i så fall. I mitt intresse ligger att samråda med alla parter.

Som särskilt spännande ser han direktivet att utreda en mer kontinuerlig samverkan med alla parter runt specialistutbildningarna av alla parter.

– Jag tänkte omedelbart på den samverkan som finns kring ST-läkarutbildningen. Det kan förebygga att vi hamnar i samma situation igen, att vården menar att utbildningarna inte är anpassade till vårdens utveckling.

”Läckande hink”

Valet av Kenth Nauclér, som är sjuksköterska och bland annat har jobbat på Vårdförbundet som förhandlingschef, beror på att han är en meriterad person med erfarenhet av vården ur flera perspektiv, säger Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning på utbildningsdepartementet.

– Det är viktigt att få fram fler specialistsjuksköterskor, det måste bli en bättre samordning mellan lärosäten och arbetsgivare. Vi tillför 300 miljoner per år ur professionsmiljarden som stöd för utbildningarna men om inte arbetsgivarna hittar en lösning på hur sjuksköterskeyrket ska göras mer attraktivt är det som att vi fyller en läckande hink, säger Helena Hellmark Knutsson.

Kenth Nauclér räknar med att komma igång på riktigt i september. Den 1 november 2018 ska han presentera sin utredning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida