Vårdpersonal blev bättre på att motverka kränkningar

Vårdpersonal blev bättre på att motverka kränkningar
Anke Zbikowskis forskning visar att personal kan utveckla förmågan att ingripa, även mot kollegor.

Rollspel bra träning för att våga ingripa och hjälpa utsatta patienter.

Nästan 20 procent av svenska gynekologipatienter har någon gång upplevt att de blivit kränkta i vården. Det kan handla om allt från nedlåtande ordval till att en undersökning som gör ont inte avbryts trots att patienten ber om det.

– Personalen har inte alltid förmåga att hantera situationer som upplevs kränkande av patienten. De förstår inte kränkningar utifrån patientens perspektiv. Etiska koder för vårdpersonal ger inte vägledning för att kunna agera i sådana situationer, säger gynekologen Anke Zbikowski, som nyligen disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om hur kränkningar i vården kan motverkas.

Från Forumteatern

Hon har arbetat med ett projekt på en kvinnoklinik med målet att lära personalen att upptäcka och förstå när patienter känner sig kränkta, samt att våga ingripa och avbryta situationen.

Personal ur alla yrkesgrupper, som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och administratörer fick delta i rollspel, där de kunde ingripa och förändra händelsen. Det så kallade Forumspelet utgår ifrån Forumteater, som utvecklades av den brasilianske regissören och politikern Augusto Boal, för att motverka förtryck.

– Deltagarna fick improvisera scener där patienten kränktes. De som från början var åskådare fick gå in i spelet och ändra riktningen. Det kan man göra flera gånger. Därefter reflekterar man tillsammans hur det kändes. Man kan bearbeta en verklig situation i slowmotion och spela tillbaka, det kan man inte i verkligheten.

Praktisk etisk träning

I projektet ingick 16 workshops, samt både kvalitativa och kvantitativa studier. I de senare fick deltagarna bedöma om deras förmåga att agera vid kränkningar hade utvecklats. Resultatet visar att de blivit bättre rustade att se situationer ur patientens perspektiv, hantera situationer som kan upplevas kränkande och kunna ingripa vid en kränkning.

Anke Zbikowski har även gått igenom yrkesgruppernas etiska koder.

– I regel utgår de från personalens perspektiv och berör inte hur den som bevittnar andras övertramp ska agera. De tar inte hänsyn till att vårdpersonalen agerar i grupp och ingår i ett system med maktfördelning.

Hon anser att Forumspel borde kunna ingå vid praktisk etisk träning för personalen.

– Men det krävs en pedagog som är skolad i Forumspel. Ledaren ska inte blanda sig i lösningen, men ha koll på att spelet inte går snett, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida