”Byråkratin inom vården hotar patientsäkerheten”

”Byråkratin inom vården hotar patientsäkerheten”
Gunilla Hult Backlund

Generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg vill minska på överdokumentationen.

20 januari 2015

”Det förekommer till och med att det tas fram nya rutiner för att följa upp rutiner”.

Det skriver Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, generaldirektör Gunilla Hult Backlund på DN Debatt i dag.

Myndigheten kom i december ut med en rapport om kommunikationsbrister i vården. I rapporten analyseras vad som gått fel i informationsöverföringen i ett urval av händelser som anmälts till myndigheten.

Slutsatsen är att det ofta handlar om bristande kommunikation mellan olika aktörer inom vården. När kommunikationen mellan anställda eller mellan olika verksamheter fallerar kan det leda till att cancerbehandlingar inleds försent, att patienter i onödan drabbas av hjärnblödningar eller att undvikbara komplikationer vid förlossningar uppstår.

Enligt Gunilla Hult Backlund behöver inte vårdpersonalen nödvändigtvis dokumentera mer utan istället kommunicera bättre utanför journalerna – journaler som ofta är så omfattande att de skapar förvirring och ineffektivitet. Det är svårt att få överblick vilket leder till att viktig information inte uppmärksammas.

Hon är även kritisk mot den egna myndigheten, som hon tycker borde fokusera mer på hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i praktiken och lägga mindre tid på att efterfråga riktlinjer och rutiner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida